Tải về catalog

 

STT Tên Tài liệu Download
1 Catalog máy chấm công vân tay ZKteco Iclock 9000G Tải về
2  Catalog máy chấm công vân tay ZKteco U260  Tải về
3  Catalog máy chấm công vân tay ZKteco UA400 Tải về
4 Catalog máy chấm công vân tay ZKteco UA760 Tải về
5  Catalog máy chấm công vân tay ZKteco Iclock 360 Tải về
6  Catalog máy chấm công vân tay ZKteco G1 Tải về
7 Catalog máy chấm công vân tay ZKteco G2 Tải về
8 Catalog máy chấm công vân tay và thẻ IClock 700 Tải về
MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT
1 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco MB20 Tải về
2 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco MB160 Tải về
3 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco MB360 Tải về
4 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco Uface 800 Tải về
5 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco EFace 500 Tải về
6 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco MB80-SL Tải về
7 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco MB560-VL Tải về
8 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco MB40-VL Tải về
9 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco SpeedFace-V5L Tải về
19 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco SpeedFace-V4L[TI] Tải về
11 Catalog máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKteco SpeedFace-V5L[TI] Tải về
THIẾT BỊ KIỂM SOÁT
1 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco F22 Tải về
2 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco LF10 Tải về
3 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco LF20 Tải về
4 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco F18 Tải về
5 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco TF1600 Tải về
6 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco SF200 Tải về
7 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco Tải về
8 Catalog kiểm soát cửa ra vào ZKteco Tải về
CỔNG XOAY 3 CÀNG
1 Catalog Cổng xoay ba càng ZKteco TS2100Plus Tải về

 

 

Bài viết liên quan