thiết bị lấy mẫu vân tay và thẻ

Thiết bị lấy mẫu vân tay và thẻ Proximity hoặc mifare áp dụng cho các bệnh viện, trường học