Tải về phần mềm

Trải nghiệm tốt hơn với TAS-ERP (Phiên bản cloud-based: sử dụng mọi lúc mọi nơi, không cần cài đặt) Trải nghiệm ngay

hoặc sử dụng các  phiên bản TAS-ERP offline :

STT Tên Tài liệu Download
1  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.2(SP7)

Fix lỗi:

  • – Không vào được phần mềm
  • – Không tải được dữ liệu hoặc tải dữ liệu hình ảnh chấm công bị treo
Tải về
2  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.2(SP6)

Nâng cấp các tính năng nhập nhân viên từ excel cụ thể như sau:

  • – Nhập bộ phận mới trực tiếp vào cột bộ phận
  • – Nhập chức vụ mới trực tiếp vào cột chức vụ trong file excel

Nâng cấp các tính năng nhận diện ca thông minh:

  • – Nếu trọng lịch trình chỉ có một ca, hệ thống mặc định nhận ca trong lịch trình mà không quan tâm đến dữ liệu vào/ra
  • – Thêm chức năng tải dữ liệu bằng IP ở bản 6.3
Tải về
3  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.2(SP3)

Nâng cấp các tính năng:

  • – Quẹt một lần vẫn tính đủ công
  • – Bổ sung tab Chi tiết 4 cột
  • – Bổ sung báo cáo (Chi tiết ngày 4 cột, Tổng giờ + OVT, báo vào vào/ra theo 2 cột)
  • – Cho phép ẩn/hiện tab tải dữ liệu ADMS, hoặc IP
Tải về
4  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.1(sp1)

Kết nối qua địa chi IP và ADMS, kết nối cả máy SDK cũ và SDK mới)

Tải về
5  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v8.2(sp18)

(Tự động tìm ca và update báo cáo mới)

Tải về
6 Phần mềm chấm công TAS-ERP-  v6.2

(Phân ca cố định và thay đổi tùy biến khi công nhân thay đổi ca)

Tải về
7 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2014

(Phiên bản phát hành năm 2014)

Tải về
8 Phần mềm ZKTIME 5.0 Tải về
9 Phần mềm ZKacess 3.5 Tải về
10 dotnet framework 4.0 Tải về
11 dotnet framework 3.5 Tải về
12 Ultra Viewer Tải về
13 SQL 2014 Tải về
Bài viết liên quan