Tải về phần mềm

Trải nghiệm tốt hơn với TAS-ERP (Phiên bản cloud-based: sử dụng mọi lúc mọi nơi, không cần cài đặt) Trải nghiệm ngay

hoặc sử dụng các  phiên bản TAS-ERP offline :

STT Tên Tài liệu Download
1  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.2(SP6)

Nâng cấp các tính năng nhập nhân viên từ excel cụ thể như sau:

  • – Nhập bộ phận mới trực tiếp vào cột bộ phận
  • – Nhập chức vụ mới trực tiếp vào cột chức vụ trong file excel

Nâng cấp các tính năng nhận diện ca thông minh:

  • – Nếu trọng lịch trình chỉ có một ca, hệ thống mặc định nhận ca trong lịch trình mà không quan tâm đến dữ liệu vào/ra
  • – Thêm chức năng tải dữ liệu bằng IP ở bản 6.3
Tải về
2  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.2(SP3)

Nâng cấp các tính năng:

  • – Quẹt một lần vẫn tính đủ công
  • – Bổ sung tab Chi tiết 4 cột
  • – Bổ sung báo cáo (Chi tiết ngày 4 cột, Tổng giờ + OVT, báo vào vào/ra theo 2 cột)
  • – Cho phép ẩn/hiện tab tải dữ liệu ADMS, hoặc IP
Tải về
3  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v9.1(sp1)

Kết nối qua địa chi IP và ADMS, kết nối cả máy SDK cũ và SDK mới)

Tải về
4  Phần mềm chấm công TAS-ERP- v8.2(sp18)

(Tự động tìm ca và update báo cáo mới)

Tải về
5 Phần mềm chấm công TAS-ERP-  v6.2

(Phân ca cố định và thay đổi tùy biến khi công nhân thay đổi ca)

Tải về
6 Phần mềm chấm công TAS-ERP 2014

(Phiên bản phát hành năm 2014)

Tải về
7 Phần mềm ZKTIME 5.0 Tải về
8 Phần mềm ZKacess 3.5 Tải về
9 dotnet framework 4.0 Tải về
10 dotnet framework 3.5 Tải về
11 Ultra Viewer Tải về
12 SQL 2014 Tải về
Bài viết liên quan