Cách kết nối F18 và FR1200 với khoá chốt

Cách kết nối F18 và FR1200 với khoá chốt

Trên các dây tín hiệu ở đầu đọc sẽ có 2 dây có ký hiệu là (RS485+ và RS485-)

Trên đầu đọc phụ cũng sẽ có hai dây tín hiệu tương tự (RS485+ và RS485-), ta chỉ việc nối hai dây đó trên hai đầu đọc vào nhau.

Sau đó cấp nguồn cho đầu đọc phụ : chân +12V của đầu đọc phụ đấu với chân dương của nguồn 12V , chân GND của đầu đọc phụ đấu với chân âm của nguồn 12V.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan