Cách đăng ký khuôn mặt vân tay và thẻ cho máy chấm công và kiểm soát ZKTeco V5L[P]

Cách đăng ký khuôn mặt vân tay và thẻ cho máy chấm công và kiểm soát ZKTeco V5L[P]

Vào Menu -> người sử dụng -> Người dùng mới -> lúc này trên màn hình sẽ hiển thị ID người dùng ( mình có thể gõ theo mã nhân viên bên mình quy định hoặc để mặc định thì sẽ là số tự nhiên chạy liên tục từ 1,2…) -> chọn vân tay hoặc khuôn mặt mình cần đăng ký -> sau khi đăng ký xong chúng ta thoát ra ngoài để xem thử đã oki chưa? Nếu chấm máy báo ” xin cảm ơn” là đã xong!

Chúc các bạn Thành công!

Bài viết liên quan