Cách đẩy tên từ phần mềm chấm công tas-erp xuống máy chấm công

Để thực hiện đẩy tên từ phần mềm chấm công tas-erp xuống máy chấm công ( Thay thế cho bước nhập tên thủ công dưới máy chấm công – Điều kiện là đã phải khai báo thông tin nhân viên trên hệ thống phần mềm)
Chọn Kết nối MCC(IP MCC) –> chọn Máy chấm công –> Tích chọn máy chấm công cần chuyển nhân viên xuống –> chọn Dữ liệu nhân viên trên MCC –> chọn Chức năng –> chọn Lấy mã chấm công mới từ danh sách nhân viên

Chọn nhân viên cần chuyển thông tin xuống máy chấm công –> chọn tải nhân viên lên MCC –> khi nào bảng thông báo trạng thái hoàn thành bên cột xóa sự kiện lưới là ” Thành Công” –> tức là đã chuyển xong thông tin từ phần mềm xuống máy chấm công cho nhân viên.
Xuống máy chấm công –> vào menu máy –> chọn Người sử dụng –> tất cả người sử dụng để kiểm tra thông tin nhân viên–>chọn vào ID nhân viên gần đăng ký vân tay hoặc khuôn mặt –>chọn chỉnh sửa–>chọn vào vân tay hoặc khuôn mặt để đăng ký –>ấn ESC ra màn hình chính thực hiện chấm thử–>máy chấm công thông báo xin cảm ơn là đã đăng ký thành công.

Bài viết liên quan