Hỗ trợ

  • Key chấm công đi kèm theo máy sẽ được sử dụng trong suốt quá trình sử dụng máy chấm công đó. Được bàn giao khi mua máy ( cài lại win hoặc cài lại phần mềm sẽ nhập lại key đó)
  • Phần mềm chấm công sẽ được cấp miễn phí trên web: https://tas-erp.net/ho-tro/tai-ve-phan-mem/
  • Hỗ trợ thông qua số điện thoại 091 524 8588 hoặc 02439 555 555