Cách đăng ký vân tay khuôn mặt và vân tay trên máy chấm công MB500VL

Cách đăng ký vân tay khuôn mặt và vân tay trên máy chấm công MB500VL chúng ta thực hiện như sau:
ấn M/ok vào Menu máy chấm công–>người sử dụng–>người dùng mới–>chọn Id–>ấn mũi tên đi xuống vào vân tay–>ấn M/ok và đặt ngón tay 3 lần vào phần mắt đọc để đăng ký vân tay–>ấn mũi tên đi xuống vào phần khuôn mặt để đăng ký khuôn mặt–>ấn ESC ra màn hình chính thực hiện chấm thử –>màn hình thông báo xin cảm ơn là đã đăng ký thành công.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan