Combo phần mềm online

Phần mềm chấm công online là một loại phần mềm chấm công được xây dựng dựa trên nền tảng điện toán đám mây Cloud theo chuẩn quốc tế giúp người dùng sử dụng trên trình duyệt web mà không cần cài đặt. Phần mềm kết nối đa điểm đơn giản. Sử dụng được trên nhiều hệ điều hành Windown, Mac OS… quản lý được trên app cả 2 hệ điều hành là app cho cả iOS và android.