bombo khuông mặt 2

Bộ phần mềm chấm công khuôn mặt standard KM-2

Liên hệ
  • Combo KM2 bao gồm: máy chấm công 200 khuôn mặt + phần mềm chấm công giành cho <100 người
  • Phần mềm chạy trên web và app
  • ĐIỂM NỔI BẬT LÀ XEM BÁO CÁO TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI

Bộ phần mềm chấm công khuôn mặt standard KM-2
– Mã sản Phẩm : KM-2
– Combo bao gồm: máy chấm công 200 khuôn mặt + phần mềm chấm công giành cho <100 người
– ĐIỂM NỔI BẬT LÀ XEM BÁO CÁO TRỰC TIẾP TRÊN ĐIỆN THOẠI
Phân hệ chấm công tự động
Khai báo các tham số chấm công
-Ca làm việc, thời gian quy định….
– Ngưỡng đi muộn về sớm, ngưỡng ban ngày, ban đêm
-Chu kỳ xoá và tải dữ liệu
-Khai báo ngày nghỉ , loại nghỉ, các mốc giờ ưu đãi
Tự động tải dữ liệu từ đầu đọc
– Xử lý dữ liệu, kiểm tra sự kiện vào ra
-Kiểm tra sự kiện vào ra của từng nhân viên
Quản lý ca làm việc của nhân viên
– Quản lý ca cố định, theo chu kỳ hoặc ca thay đổi bất kỳ
– Quản lý việc cập nhật ca thông qua file Excel
Tự động tính toán thời gian làm việc
-Tính toán thời gian làm, đi muộn, về sớm
-Tự động xác định làm thêm thường, làm thêm đêm / ngày lễ
Kiểm tra và điều chỉnh lỗi quẹt thẻ
– Thông báo các lỗi quẹt thẻ cho người sử dụng các lỗi phổ biến: quên quẹt thẻ, quẹt thẻ thiếu, dữ liệu quẹt thẻ không đúng ca làm việc
Báo cáo chấm công đa dạng phong phú

Sản phẩm liên quan
Thông tin đặt mua
Bộ phần mềm chấm công khuôn mặt standard KM-2