Cách kết nối máy chấm công RJ800 với khóa thả chốt

Cách kết nối RJ800 với khóa thả chốt. Với máy chấm công RJ800 nói riêng và các dòng máy chấm công tích hợp thêm kiểm soát nói chung

Một lưu ý nhỏ với máy chấm công 5V còn khóa 12V các bạn lưu ý cách đấu nhé. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan