Giải pháp quản lý nhân sự AZZA Files

Phần mềm chấm công TAS-ERP là một phần mềm tích hợp được với nhiều loại máy chấm công của các hãng như ZKteco, RonaldJack, Mita, gigata, wise…. tạo nên một hệ thống chấm công hoàn chỉnh.  TAS-ERP hỗ trợ đắc lực và hiệu quả công việc quản lý thông tin nhân viên, theo dõi giờ làm, chấm công cho nhân viên cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp …

Việc chấm công hàng ngày cho nhân viên sẽ được tự động hóa. Dữ liệu truyền tải từ máy chấm công tới phần mềm, phần mềm TAS-ERP sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu ra bảng công. Hệ thống có tính bảo mật rất cao, phân quyền cho từng tài khoản rõ ràng. Căn cứ vào giờ quẹt của nhân viên ,hệ thống tự động tính toán công làm của nhân viên với các công thức mở, tuỳ thuộc vào nghiệp vụ chấm công đặc trưng của mỗi công ty. Phần mềm dễ dàng cài đặt trên các hệ điều hành windown khác nhau. Giao diện phần mềm được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng với ngôn ngữ chính đó là tiếng Việt. Phần mềm dễ dàng được nâng cấp và phát triển tùy theo mô hình hoạt động của mỗi công ty.

Bài viết liên quan