Giải pháp quản lý tuyển dụng AZZA E-Hiring

Giải pháp quản lý tuyển dụng AZZA E-Hiring

1- Xây dựng Website tuyển dụng chuyên nghiệp, thu hút
✅ Tùy chọn giao diện:
Tạo nhanh các trang tuyển dụng đẹp mắt với kho mẫu website đa dạng
✅ Domain công ty:
Tích hợp cùng domain chính thức của công ty vào trang tuyển dụng
✅ Application form:
2- Tích hợp mẫu đơn ứng tuyển cho từng vị trí
Quản lý ứng viên
Tạo và quản lý nguồn ứng viên
✅ Tự động thu thập CV người ứng tuyển từ website về hệ thống AZZA E-Hiring

✅ Liên kết với nhiều trang web tuyển dụng để lấy nguồn CV hiệu quả

✅ Cập nhật nhanh thông tin sơ bộ về ứng viên: Bằng cấp, địa chỉ liên hệ, file CV…

✅ Quản lý phân loại CV theo từng nguồn, kế hoạch, vị trí…

✅ Xây dựng Cơ sở dữ liệu ứng viên để tái sử dụng nếu cần

3- Tự động hóa trong giải pháp quản lý tuyển dụng AZZA E-Hiring
✅ Tự động hóa công tác tuyển dụng
✅ Tự động hóa quy trình tuyển dụng với phân hệ tuyển dụng và phân quyền phê duyệt từ khâu đề xuất nhu cầu tuyển dụng (Yêu cầu tuyển dụng) đến tạo kế hoạch triển khai, phỏng vấn, đánh giá, xếp loại, tuyển chọn ứng viên. ….
✅ Nhanh chóng, thuận tiện
✅ Lưu trữ, tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc hồ sơ
4- Hệ thống giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng tiếp xúc với các thông tin như hồ sơ ứng viên, kết quả phòng vấn, kết quả các điểm thi của ứng viên ….
✅ Kịp thời, hiệu quả
✅ Kiểm soát chi phí và hiệu quả tuyển dụng …
✅ Báo cáo kịp thời các chỉ số hiệu quả tuyển dụng như tỷ lệ tuyển dụng thành công theo nhóm nghề, kỳ tuyển dụng, chi phí tuyển dụng bình quân qua các kỳ, các năm v..v. Đồng thời giúp bạn có thể kết xuất các danh sách ứng viên qua các kỳ phỏng vấn tức thời.
5- Công bằng, khách quan
✅ Xây dựng cơ chế thi tuyển công bằng và lựa chọn đúng ứng viên tiềm năng
✅ Tạo linh hoạt các kỳ và tiêu chi thi tuyển, người phỏng vấn với khung điểm rõ ràng, minh bạch, công bằng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng lựa chọn được ứng viên tài năng, và tự động chuyển thông tin sang hồ sơ nhân viên thử việc.

Bài viết liên quan